Diadora B Elite 90s · Fresh sneakers and vintage trainers. IN SNEAKERS WE TRUST

Diadora B Elite 90s

Diadora B Elite 90s

Diadora B Elite 90s

Diadora B Elite 90s soccer

Diadora B Elite 90s football shoes

Diadora B Elite 90s navy

Diadora B Elite 90s sneakers

Diadora B Elite 90s vintage

Diadora B Elite 90s trainer

Diadora B Elite 90s